Av. Elifnur SOYTÜRK

23.02.1996 yılında Perşembe’de doğan Elifnur Soytürk, 2014 yılında başladığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2018 yılında mezun olmuş ve aynı yıl avukatlık stajına Gürcün Hukuk Bürosu’nda başlamıştır.

Avukatlık stajını tamamladıktan sonra, Gürcün Hukuk Bürosunda, İcra ve İflas Hukukundan doğan davaların takibi, Büromuzca danışmanlık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilerin arasında çıkan uyuşmazlıkların giderilebilmesi için açılan davaların takibi yanında İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sigorta Hukuku ve ağırlıklı olarak Aile Hukuku olmak üzere Medeni Hukuk alanında avukatlık hizmeti yapmakta ve bölgede faaliyet gösteren çeşitli şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir.