Av. Tuğçe TEZEL

25.06.1998 yılında Çerkezköy de doğan Tuğçe TEZEL 2016 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Yüksek Onur Derecesi ile 2020 yılında mezun olmuş ve aynı yıl avukatlık stajına Gürcün Hukuk Bürosu’nda başlamıştır.

Avukatlık stajını tamamladıktan sonra, Gürcün Hukuk Bürosunda, Büromuzca danışmanlık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilerin arasında çıkan uyuşmazlıkların giderilebilmesi için açılan davaların takibi yanında İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, ve ağırlıklı olarak Aile Hukuku olmak üzere Medeni Hukuk alanında avukatlık hizmeti yapmakta ve bölgede faaliyet gösteren çeşitli şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir