Yazar

 Avukat Arabulucu Egemen GÜRCÜN

Tarih

11 Şubat 2020

Görüntülenme

Paylaş

Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 35. Maddesinin 3. Fıkrası “Türk Ticaret Kanununun 272 nci (Yeni Kanun 6102 SK madde 332 ile minimum sermaye miktarı 50.000.-TL'dir.) maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.” hükmünü getirmiştir.

Sonuç itibarı ile esas sermaye miktarı 250.000.- TL sermaye ve fazlasına sahip Anonim Şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri bordrolarında bir avukat çalıştırmak ya da sözleşmeli avukat bulundurması zorunluluktur.

1136 sayılı yasa kapsamında ilgili hükümlere uymayarak sözleşmeli veya bordrolu Avukat bulundurması zorunlu olan tüzel kişilerin bu yasa hükümlerine aykırı davranışı suç sayılmış ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından idari para cezasına tabi olacağı öngörülmüştür.

 Buna göre, yasaya aykırı davranan tüzel kişilere, 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 35. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.

2021 yılı için belirlenen iş bu aylık brüt ücret 3.577,50 TL olup, sözleşmeli avukat tayin edilmeyen her ay için iki aylık brüt asgari ücret tutarı olan 7.155-TL üzerinden yasal işlem yapılacaktır. Anonim şirkette sözleşmeli avukat yıl boyu bulundurulmadıysa toplamda 85860TL idari para cezası uygulanacaktır.

Anonim Şirketlere getirilen bu zorunluluğun, şirketleri sözleşme yapmaya zorlayarak Anayasa’da güvence altına alınan sözleşme serbestisine aykırılık teşkil ettiği yönünde eleştiriler mevcut ise de, Anayasa Mahkemesi’nin 30.06.2011 tarih ve 2010/10 E.,2011/110 K. sayılı kararı ile Avukatlık Kanun’unun ilgili maddesinin Anonim Şirketler yönünden Anayasaya aykırı olmadığına kanaat getirilmiştir.

Dolayısıyla, Avukat bulundurma yükümlülüğü altında olan anonim şirketlerin yüklü miktarda idari para cezaları ile muhatap olmamak için bu yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Gürcün Hukuk Bürosu iş hukuku ve ticaret hukuku başta olmak üzere hukukun çeşitli alanlarında Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı ve çevre ilçelerde yer alan Anonim şirketlere sürekli avukatlık ve danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

                                                             Avukat Arabulucu Egemen GÜRCÜN