Gayrimenkul Hukuku

  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tescil davaları,
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar,
  • Tapu  İptali  ve Tescili   Davaları
  • Avukat denetiminde İpotek ve Rehin tesisi
  • 2b arazilerinde hukuki işlem tesisi
  • İştirak Halinde Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi
  • Elatmanın Önlenmesi ( Müdahalenin Men'i)
  • Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları,
  • Orman kadastro sınırlamasına itiraz davaları,
  • Kesinleşen orman kadastrosu nedeni ile tazminat davaları,