Hukuki Danışmanlık

  • Kişi ve kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • Somut hukuki olay ve olgulara yönelik yazılı hukuki mütalaa hazırlanması,
  • Sözleşme hazırlanması,
  • Mevcut sözleşmelerin tetkiki,
  • Önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri.