Tüketici Hukuku

  • Tüketici hakem heyetlerinde ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi,
  • Zorunlu arabuluculuk sürecinin takibi.