İdare Hukuku

  • Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü
  • İptal ve tam yargı davaları
  • Resmi kurumların kişiler yada kişilerin malvarlığı aleyhine tesis ettiği işlemlerin iptali
  • İdare mahkemesinde yürütmesinin durdurulması,
  • Kazanılmış hak ve kamu zararı nedeni ile kamu kurumları ile doğan ihtilaflar nedeni ile doğan davalar,
  • Bilgi Edinme Kanunu kapsamında müracaat ve itiraz süreçlerinin takibi,