İcra İflas Hukuku

  • Tahsilinde sorun yaşanan alacaklara ilişkin icra-iflas takipleri ve haciz işlemleri.
  • Kurumsal firmaların alacaklarının takibi,
  • Özel şahıs ve tüzel kişilerin alacaklarının takibi,
  • Borçluları, Konkordato, iflas ve iflas erteleme sürecinde olan alacakların ve hukuki işlemlerinin takibi,
  • Teminat altında bulunan alacakların takibi,
  • Tasarrufun iptali davaları,