Ticaret ve Şirketler Hukuku

  • Ticaret ve şirketler hukukuna ilişkin davalar,
  • Şirket kurulumları ve ana sözleşmeler,
  • Şirket yönetimine ilişkin davalar,
  • Haksız rekabet konuları.