İş Hukuku

  • İşçi ve işveren arasındaki ihtilafların çözümü
  • Kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları dahil işçilik alacaklarından doğan uyuşmazlıkların arabuluculuk ve dava süreçleri ve bunların tahsili
  • Tazminat ve işçilik alacağı hesaplamaları,
  • İş kazaları ve bundan doğan davalar.
  • Hizmet tespit davaları,
  • Avukatlık Kanunu 35/A yahut arabuluculuk İle uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • İşe iade davaları