Miras Hukuku

  • Miras sözleşmesi,
  • Vasiyetname hazırlanması,
  • Vasiyetnamenin iptali,
  • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu),
  • Tereke tespiti,
  • Tenkis davaları.